เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าถึงระบบการซื้อขายที่ดีที่สุด คลิกที่นี่ ถ้ายังไม่มีบัญชี

ยืนยัน หลักสูตร FINANCE FOR NON-FINANCE (29 ม.ค. 63) บริษัท/หน่วยงาน

1 วันที่แล้ว อื่นๆจิปาถะไม่รู้หมวด กรุงเทพมหานคร   15 จำนวนผู้เข้าชม

3,900 ฿

  • finance-for-non-finance-29-63-big-0

0.0 star

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร
ราคา: 3,900 ฿

หลักสูตร FINANCE FOR NON-FINANCE 

สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน

 

หลักการและเหตุผล

       จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อการลงทุนที่เหมาะสม

       โดยหลักสูตร  FINANCE FOR NON-FINANCE มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการบริหารการเงินให้แก่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทให้สอดคล้องภายใต้ภาพการจัดการและการวางแผนให้เหมาะให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

Ø    เจ้าของกิจการ

Ø    ตัวแทนฝ่ายบริหาร

Ø    บุคคลที่มีความสนใจ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

•     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร

•     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุน

•     สามารถประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจสำหรับโครงการลงทุน

 

 

หัวข้อการเรียนรู้

§    เรียนรู้วัตถุประสงค์ขององค์กร ผ่านเครื่องมือธุรกิจ (BUSINESS MODEL CANVAS)

§    หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงินหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง

§    จริยธรรมทางธุรกิจ

§    วงจรการบัญชี

§    เรียนรู้งบการเงินแต่ละประเภท

§    การจัดการแหล่งเงินทุน

§    โครงสร้างของเงินทุน

§    ประเภทของงบการเงิน

§    การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน RATIO

ü    สภาคคล่อง (LIQUIDITY)

ü    ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (ASSET MANAGEMENT)

ü    การบริหารหนี้สิน (DEBT MANAGEMENT)

ü    ความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY)

ü    ประเมินผลทางธุรกิจ (MARKET VALUE)

§    การวิเคราะห์งบในแนวดิ่ง และแนวนอน 

§    การวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในโครงการ 

§    การใช้เครื่องมือการบริหาร และการประเมินผล (VALUE CHAIN, TARGET COSTING, BALANCE SCORECARD)

รูปแบบการเรียนรู้

•     การบรรยาย  การสาธิต  กิจกรรมการเรียนรู้  และ การอภิปรายกลุ่ม

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรม สุขุมวิท  

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความต้องการ อยากขาย

 
Note: You must be logged in to post a review.